Artykuł

Konkurs na grę lub animację w Scratchu

Szkoła przeprowadza konkurs wśród uczniów, których zadaniem będzie stworzenie projektu programistycznego, wykonanego w programie Scratch (gra lub animacja), pt.  

„Bezpieczeństwo w Internecie”. 

Konkurs ma na celu propagowanie zainteresowania nowymi technologiami, stymulację logicznego i kreatywnego myślenia poprzez programowanie oraz utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.  

Konkurs trwa od 14 do 25 marca 2022 r. 

Nagrodą w konkursie jest zestaw klocków do budowy robotów Jumo Box!

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest stworzenie projektu programistycznego wykonanego w programie Scratch (gra lub animacja) pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”, udostępnienie projektu na stronie https://scratch.mit.edu/ i przekazanie linku do swojego projektu nauczycielowi lub zapisanie projektu na nośniku (pendrive) i przekazanie go nauczycielowi informatyki w wyznaczonym terminie.  

Prace muszą być wykonane przez uczestnika konkursu!! 

Komisja będzie oceniała prace pod kątem: 

  1. Poprawności merytorycznej, 
  1. Estetyki wykonania pracy , 
  1. Złożoności oraz ciekawości wykonanego projektu. 

Powodzenia!

Większy tekst
Kontrast