Artykuł

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny

ul. Bolesława Chrobrego 18
tel. 77 484 60 86
czynny poniedziałek – piątek 8:00 – 17:00

psycholog
poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

Pomoc psychologiczna w kryzysie, pomoc pedagogiczna,
problemy i trudności szkolne i wychowawcze, praca z rodzicami,
edukacja rodziców, zaburzenia zachowania u dzieci,
zaburzenia neurologiczne, behawioralne.

każdy wtorek 14:00 – 17:00

Psycholog ze specjalizacją psychotraumatolog i suicydolog
kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień ( certyfikat PARPA).
Obszary – traumy (leczenie), samobójstwa – zagrożenie, chroniczne
problemy, samookaleczenia.
Pomoc domowa, incydentalna, seksualna (w tym molestowanie),
Uzależnienia – pełne leczenie ( i współuzależnienie) – w tym możliwość
włączenia farmakoterapii w Opolu po wcześniejszej konsultacji.

Mityngi AA w piątki od godz.17:00

W ośrodku można składać wnioski na leczenie odwykowe na
Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Większy tekst
Kontrast