Artykuł

Nabór uzupełniający na Rachmistrza Spisowego

W Gminie Zdzieszowice aktualnie pracuje trzech rachmistrzów podczas gdy prace spisowe powinno wykonywać siedmiu. Przekłada się to bezpośrednio na liczbę spisanych osób, która na dzień 06.07 wynosi jedynie – 6 349 (40.92%). Być może wśród pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych są osoby chętne do podjęcia pracy jako rachmistrz spisowy. Spisu od 23.06 można dokonywać na dwa sposoby: telefonicznie lub przeprowadzając wywiady bezpośrednie. Rachmistrz wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.

Wynagrodzenie rachmistrza spisowego ustala się bez względu na metodę przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości 6 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich albo wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.

Poniżej link do szczegółowych informacji Biuletynu Informacji Publicznej w Zdzieszowicach

https://bip.zdzieszowice.pl/16589/aktualnosc.html

Większy tekst
Kontrast