Artykuł

SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

DZIAŁANIA DLA UCZNIÓW

  • Scenariusz lekcji do wykorzystania na godzinie z wychowawcą: „Na hejtowanie znam rozwiązanie”.
  • Zapoznanie z materiałem przygotowanym przez Fundację Dbam o mój zasięg: „10 zasad higieny cyfrowej”.

 Obecna sytuacja wymaga od nas ponownego sprostania wyzwaniu jakim jest edukacja prowadzona w formie on line. W trakcie nauki zdalnej korzystamy z wielu urządzeń multimedialnych, ważne abyśmy pamiętali że jednym z elementów dbania o siebie  jest poważne potraktowanie higieny cyfrowej czyli  zadbanie o swój mózg i jakość życia. Przedstawiamy Wam prezentację dotyczącą higieny cyfrowej, dzięki której przypomnicie sobie zasada “zdrowego” korzystania z urządzeń multimedialnych.

  • Zapoznanie na lekcjach informatyki z prezentacją dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

DZIAŁANIA DLA RODZICÓW

Urządzenia ekranowe używane świadomie i z umiarem mogą stanowić atrakcyjny element życia dzieci i młodzieży oraz życia rodzinnego. Jednak nadmiar ekranów może mieć negatywny wpływ na rozwój i zdrowie dzieci oraz relacje rodzinne. Zdarza nam się, że przegapiamy zmiany zachodzące w życiu naszych bliskich, czasem mówimy: „Nie wiem jak do tego doszło”. Film, który Państwu chcemy przedstawić obrazuje jaki wpływ ma nasze funkcjonowanie w świeci multimediów na zachowanie naszych dzieci.

Większy tekst
Kontrast