Artykuł

Komunikat pielęgniarki

Szanowni Państwo! Od lutego zamierzamy rozpocząć profilaktykę fluorkową, potocznie zwana fluoryzacja. Będzie wykonana zgodnie z reżimem sanitarnym w szkole. Każdy z uczniów klas 1 – 3 otrzymał dziś informacje, w jaki sposób będą odbywały się te czynności. Bardzo proszę o czytelny podpis, zaznaczenie swej zgody lub swoich wątpliwości i zwrot do Wychowawcy klasy.
Pielęgniarka szkolna
Renata Dłubak

Większy tekst
Kontrast