Artykuł

Informacja o ubezpieczeniu ucznia na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

aby skutecznie ubezpieczyć ucznia należy:

1. Wpłacić składkę w wysokości: 60 zł na dane poniżej

Rozwazny.pl nr konta : 92 1140 2004 0000 3002 8039 5152
w tytule przelewu koniecznie wpisując: imię i nazwisko ucznia
(nie rodzica)

Brak tych danych będzie skutkować zwrotem wpłaty składki ze względu na brak identyfikacji ubezpieczonego.

Kluczowe jest wpisanie w tytule przelewu danych ucznia.

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 25 września do północy 2020 roku.

Bardzo proszę nie czekać z wpłatami do samego końca po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.

Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować skutecznym ubezpieczeniem dziecka od 1.09.2020 do 31.08.2021 roku – bez potrzeby uzyskania dodatkowych dokumentów oraz potwierdzeń ubezpieczenia.

Informacje dotyczące ubezpieczenia i zgłaszania wypadku

Dla zdarzeń w okresie 1.09.2020 – 31.08.2021 roku  funkcjonuje nr polisy:  EDU-A/P 081184 (składka 60 zł). W razie zdarzenia proszę o wydrukowanie i wypełnienie kompletnie: druku do roszczenia, oraz dołączyć dokumentację medyczną.

Następnie proszę przesyłać w formie skanów dokumenty na adres: szkody@interrisk.pl oraz szkody@rozwazny.pl

Ubezpieczenie obsługuje Tomasz Sikora tel 502 071 501 e-mail: szkody@rozwazny.pl

Informacja o ubezpieczeniu za 2019/2020

Większy tekst
Kontrast