Artykuł

Kreatywni na co dzień!

WhatsApp Image 2019 12 17 at 23.30.161

WhatsApp Image 2019 12 17 at 23.30.161

Od września realizowane są w szkole zajęcia rozwijające kreatywność. Jest to szansa dla dzieci na wszechstronny rozwój. Uczestniczą w nim uczniowie klas 5 i 7. Celem zajęć jest uzmysłowienie uczniom jak ważne jest innowacyjne myślenie i kreatywność, które wyróżniają nas spośród innych ludzi. Lekcje pomagają uczniom w rozwijaniu zdolności intelektualnych, manualnych, umiejętności komunikacyjnych, wyrażaniu emocji, pobudzaniu wyobraźni, twórczych rozwiązań postawionych problemów, poznaniu swoich mocnych i słabych stron. Zajęcia mają formę zabawy i rozwijały ciekawość świata, zarówno przy wykorzystaniu prostych materiałów, jak i nowych technologii.

WhatsApp Image 2019 12 17 at 23.30.171

Większy tekst
Kontrast