Artykuł

10.10.2019 – XIV Terenowy Turniej Ekologiczny

TTE1 2019

TTE1 2019

W czwartek 10 października 2019 odbył się już po raz XIV Terenowy Turniej Ekologiczny „Annogórski Ekolog 2019” dla uczniów klas V i VI organizowany przez Park Krajobrazowy Góra Św. Anny. Naszą szkołę w turnieju reprezentowali: Emilia Frank, Krzysztof Kwoczała i Bartosz Olejniczak, uczniowie klas VI pod opieką nauczyciela przygotowującego uczniów Wiesława Walendzika. Planowane było przejście z budynku Muzeum Czynu Powstańczego do Poręby, kalwarią do Groty Lurdzkiej, następnie do siedziby Parku, dookoła pomnika w amfiteatrze, przez Dolinę Krowiaka do Harcówki. Sama idea konkursu przypomina trochę marsze na orientację, ale zamiast zbierania pieczątek na poszczególnych przystankach zbiera się punkty za udzielanie prawidłowych odpowiedzi. W tym roku takich stacji było 8, na których można było zdobyć maksymalnie po 10 punktów (w sumie do zebrania było 80 punktów). Ze względu na niesprzyjającą pogodę organizatorzy postanowili wydatnie skrócić trasę, dbając o zdrowie uczniów. W wyznaczonych miejscach uczestnicy rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania z wielu dziedzin: ekologii, orientowania i posługiwania się mapą i jej skalą, życia lasu, rozpoznawania roślin, zwierząt i ptaków, znajomości kaplic kalwaryjskich i historii Sanktuarium św. Anny i form ochrony przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Góra św. Anny. Po dotarciu na metę turnieju okazało się, że zajęliśmy bardzo zaszczytne drugie miejsce, po raz drugi z rzędu, do pierwszego tracąc jedynie 1,5 punktu. Szkoda, ale kolejna możliwość rewanżu już za rok. A w tym ogromne gratulacje dla „prawie” zwycięskiej drużyny.

TTE 2019

TTE2 2019

TTE 2019 2

Większy tekst
Kontrast