Artykuł

Informacja dla rodziców absolwentów klas ósmych

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie Koźlu informuje, że ze względu na reformę edukacji wprowadzoną od 2017 roku, w wyniku której w 2019 roku dwa roczniki uczniów ukończą ostatnią klasę (VIII klasa szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum)oraz brak wystarczającej liczby lekarzy medycyny pracy, przewiduje wystąpienie trudności w zakresie realizacji badań kandydatów do szkół ponadpodstawowych (chodzi tu o praktyczną naukę zawodu -to znaczy o kandydatów do szkół branżowych I stopnia oraz techników).

W 2018 roku badania lekarskie uczniów przeprowadzało 26 lekarzy w 16 jednostkach służby medycyny pracy, natomiast w tym roku będzie to 17 lekarzy w 8 jednostkach.

W związku z powyższym (brak uprawnionych lekarzy oraz reforma szkolnictwa) spowodują w najbliższym czasie powstanie znacznych trudności w zakresie zabezpieczenia dostępu do przedmiotowych badań.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy jest aktualnie w trakcie poszukiwania różnych możliwości w zakresie zapewnienia dostępu do badań dla wszystkich zainteresowanych, jednakże wystąpienie powyższych trudności organizacyjnych jest na chwilę obecną niezwykle prawdopodobne.

Większy tekst
Kontrast