Artykuł

Konkurs fotograficzny “Moja szkoła w obiektywie”

plakat foto m

plakat foto m

Konkurs fotograficzny “MOJA SZKOŁA W OBIEKTYWIE”
REGULAMIN KONKURSU:
Konkurs organizowany w związku z obchodami 90−lecia
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach

 1. I. UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach

 1. II. CELE KONKURSU
 1. Powstanie zbioru prac fotograficznych.
 2. Utrwalenie w formie fotografii pięknych miejsc w szkole czy wokół szkoły.
 3. Rozwijanie fascynacji fotografią.
 4. Promocja szkoły.
 5. Efektem konkursu będzie wystawa prac oraz wydanie kalendarza z wybranymi zdjęciami.

III.  Tematyka zdjęć: życie codzienne szkoły – okolica, budynek, ludzie.

 1. IV.   WYMOGI KONKURSOWE 
 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max 2 zdjęcia.
 3. Format prac: od 15×21 i większe.
 4. Fotografie mogą być kolorowe lub czarno-białe. Oceniane będą przede wszystkim estetyka wykonania, oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość, rzetelność, samodzielność wykonania.
 5. Każda praca powinna być opatrzona danymi autora (imię, nazwisko, ewentualnie klasa, kontakt). Fotografia nie może naruszać praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 6. Prace oddajemy do 28 lutego w postaci elektronicznej w formacie JPG, na adres wieslaw.walendzik@psp1zdzieszowice.edu.pl lub dostarczamy do sali nr 10, zapisane na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD lub Pendrive).
 7. Dostarczone na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora.
 8. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasa I-III, IV-V oraz VI-VIII.
 9. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów pamiątkowych oraz wystawa prac odbędzie się na uroczystym, podsumowującym rocznicę apelu.
 10. W razie pytań i wątpliwości wszelkich informacji udziela pan Wiesław Walendzik.

 

Większy tekst
Kontrast