Artykuł

Świadczenie 300+

Informujemy że program “300+” jest świadczeniem niezależnym od funkcjonującego programu dot. szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny 2018/2019. Rodzice kupują tylko podręczniki do religii i języka mniejszości narodowej – niemieckiego.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach informuje, iż wnioski o wypłatę świadczenia dobry start można składać:

od 1 lipca do 30 listopada w wersji elektronicznej online za pomocą:

– strony empatia.mrpips.gov.pl,

bankowości elektronicznej (preferowana forma)

od 1 sierpnia do 30 listopada w wersji papierowej:

– w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00 – 14:00

Druki wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00 – 14:00

Druki w wersji elektronicznej:

Szczegółowe informacje i dostępne są na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Wniosek

Załącznik do wniosku

 

Większy tekst
Kontrast