Artykuł

100 Lecie Odzyskania Niepodległości

Miejscem na podsumowanie wielomiesięcznej pracy w obrębie projektu historycznego związanego z obchodami wybraliśmy salę gimnastyczną i formę happeningu. W naszym zinstytucjonalizowanym i wciąż zmieniającym się pod wieloma względami układzie, istnieje stały podział na odbiorców i nadawców. Rola odbiorców zwyczajowo uchodzi za bierną, zaś nadawcy i organizatora za czynną. Poszukując nowych rozwiązań i wyzwań w naszej szkole zorganizowaliśmy happening, w którym znaczącą rolę odgrywał eksperyment i przypadek. Wydarzenie oparte było na scenariuszu, który przybliżał dzieciom historię odzyskania niepodległości. Poza edukowaniem poprzez zabawę, chcieliśmy zburzyć mit na temat organizowania obchodów tylko patetycznie i z zadumą. Dzięki temu zniesiony został dystans dzielący wykonawcę od odbiorcy. Role często zmieniały się. Zmniejszało to zahamowania przed wspólnym muzykowaniem, choćby poprzez stworzenie możliwości wspólnego śpiewu czy towarzyszącą happeningowi prezentację multimedialną.

Narrację imprezy rozpoczęliśmy od przedstawienia zaproszonych gości- ułani napoleońscy uczestniczący w rekonstrukcjach bitew. Prelegent wymienił elementy munduru z epoki oraz opowiedział o stoczonych bitwach jego wojska. Towarzysząca zaś dama zaprezentowała strój kobiecy

 

Do występów aktywnie włączyła się cała społeczność uczniowska. Klasa druga samodzielnie wykonała z papieru zbroje, tarcze i miecze , które podczas występu posłużyły do rekonstrukcji bitwy z rycerstwem Zakonu Krzyżackiego. W tę rolę wcielili się pierwszoklasiści, których stroje z niezwykłą pieczołowitością pomagali przygotować rodzice. Treść scenariusza , trafna muzyka , przeplatała się z tańcami takimi jak ; polonez i krakowiak.

Klasy starsze uczestniczyły w konkursie na najlepiej wykonaną pieśń historyczno- żołnierską. Każda klasa miała możliwość zaprezentowania swoich możliwość przed profesjonalnym jury. Dopełnieniem całości zajęli się uczniowie z kółka historycznego, którzy przedstawili efekty przeprowadzonych wywiadów z rodzicami, nauczycielami, kolegami, przechodniami na temat: Co to jest patriotyzm?

Priorytetem w przypadku naszej placówki jest nieustanne dbanie o podnoszenie kompetencji społecznych naszych uczniów. Uczestnicy imprezy dali świadectwo, że można bawić się wspólnie, cieszyć z sukcesów, budować pozytywny obraz Polski i Polaka, rozumieć złożoność naszej historii. Nie są to treści proste dla uczniów szkoły podstawowej, ale właściwie i zajmująco przekazane , mogą okazać się nieocenionym źródłem inspiracji i stać się impulsem do zainteresowań na wielu płaszczyznach. Taki też przyświecał nam cel.

Irena Nocek

{phocagallery view=category|categoryid=97|limitstart=0|limitcount=0}

Większy tekst
Kontrast