Artykuł

Konkurs na projekt szkolnego loga “Logo i wizerunek Zdzieszowickiej jedynki”

Cele konkursu

  • przybliżenie społeczności szkolnej postaci Janusza Korczaka,
  • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów oraz umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi lub grafiką komputerową.

1. Można wykonać logo szkoły lub wizerunek patrona lub obie wymienione formy.
2. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą następujące dane:

  • imię i nazwisko autora pracy
  • klasa, do której uczęszcza uczeń

3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
  • wzbudzać pozytywne emocje.

Logo powinno składać się:

  • tylko z logotypu (stylizacji literowej),
  • tylko z elementu graficznego będącego symbolem,
  • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

4. Wizerunek powinien zawierać postać naszego patrona – Janusza Korczaka.

5. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, a także w programie komputerowym – praca graficzna (format prac A3 lub A4).

Gotowe prace należy oddać w wersji rysunku, wydruku projektu logo lub wizerunku.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa, organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu.

Logo i wizerunek wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych,

reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych. Prace nie będą zwracane właścicielom, a każdy artysta podpisze zgody na wykorzystanie jego pracy.

Prace należy dostarczyć panu Michałowi Marczukowi do dnia 23 lutego 2018r.

 

Większy tekst
Kontrast