Artykuł

Konkurs klasowy na plakat reklamujący książkę

konkurs plakat

konkurs plakat

Regulamin konkursu klasowego na plakat reklamujący książkę.

 1. W konkursie bierze udział cała klasa.
 2. Zadaniem konkursowym jest wspólne, klasowe wybranie dowolnej książki
  (nie może to być lektura) i zaprojektowanie plakatu, zachęcającego
  do przeczytania reklamowanej książki.
 3. Format plakatu – A3, technika: dowolna.
 4. Prace przynosimy do biblioteki szkolnej, do dnia 02.2018r.
 5. Plakaty powinny być podpisane.
 6. Komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach:
  a) klasy I – III
  b) klasy IV – VII
 7. Ocenie podlegać będą:
  – estetyka wykonania;
  – dobór lektury właściwy do wieku;
  – siła przekazu.
 8. Celem konkursu jest rozpowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka, estetyka prac plastyczno – technicznych.
 9. Na zwycięską klasę czeka nagroda.
 10. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
Większy tekst
Kontrast