Artykuł

Ogólnopolski Program Edukacyjny ,,Trzymaj formę”

00005

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Cel główny:

  • zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

Cele szczegółowe:

  • pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka
  • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną
  • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich

W ramach programu organizowane są zajęcia pozalekcyjne dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej, poprzez:

  • spotkania ze specjalistami w dziedzinie żywienia
  • zajęcia z instruktorami nowych form ruchowych
  • wyjazdy do profesjonalnych klubów fitness i siłowni
Większy tekst
Kontrast