Artykuł

Podziękowanie

podziekowanie

 

W listopadzie w naszej szkole, podobnie jak w 160 krajach świata, obchodziliśmy  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Nasi uczniowie realizowali program Otwarta firma organizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Wydarzenie to miało na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W czasie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Państwa dzieci z młodszych klas odwiedziły firmy i instytucje w celu poznania różnych zawodów, a dzieci z klas starszych zapoznały się ze specyfiką wykonywanych tam zawodów, mogły ocenić swoje predyspozycje i podjąć próbę zaplanowania swojej kariery edukacyjnej i zawodowej. Stworzyło to też możliwość przybliżenia im przedsiębiorczości jako wartościowej postawy życiowej.

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie naszej szkoły składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, które wsparły nasze działania.

Większy tekst
Kontrast