Artykuł

Konkurs na „Najpiękniejszy Różaniec wykonany własnoręcznie”

CELE KONKURSU

Zamierzeniem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u uczniów PSP nr 1 w Zdzieszowicach.

REGULAMIN KONKURSU

1. Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką, indywidualnie lub rodzinnie.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w kategorii:
– klasy I-III

– klasy IV-VII.

3. Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze metody i pomysły na wykonanie różańca (np. z makaronu, cukierków, kasztanów, fasolek, koralików, modeliny itp.).
Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność i estetyka pracy.

4. Do oceniania prac zostanie powołana specjalna komisja.

5. Prace należy złożyć do 27 października 2017 r. (PIĄTEK) do pani Pauliny Krzemińskiej (sala nr 0).

6. Organizatorzy konkursu : ks. Tomasz Maintok , Paulina Krzemińska

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wystawione.
Do różańca należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu – umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

Większy tekst
Kontrast