11.05.2016 – Prelekcja dla klas 2 i3 pt: “Bezpieczny przejazd”