WhatsApp Image 2018 10 29 at 10.00.45

W Grodkowie oraz Tarnowie Grodkowskim odbył się Bieg Belfra, który z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości zorganizował Opolski Kurator Oświaty. W imprezie wzięło udział 242 osób. Wśród nich nauczyciele, pracownicy kuratorium oraz obsługi i administracji placówek oświatowych, a także sympatycy biegu.

WhatsApp Image 2018 10 26 at 12.52.00

Celem wsparcia stypendialnego udzielanego przez Urząd Marszałkowski jest promowanie umiejętności i rozwijanie kompetencji uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mających wysokie osiągnięcia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i językowych. W piątek podczas uroczystości w Studenckim Centrum Kultury UO uhonorowani zostali wyróżniający się nauczyciele, a stypendia otrzymali opolscy doktoranci i studenci. 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostało wyróżnionych tytułem „x Opolszczyzny”. - To nagroda honorowa, bo miano stypendysty otrzymują najmłodsi uczestnicy procesu edukacji

17 października 2018 r uczeń naszej Dominik Koziolek został uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego

Kim jest Dominik Koziolek? To przede wszystkim uczeń na miarę czasów, w których dobre solidne wychowanie, które otrzymał od rodziców jest zgodne z potrzebami edukacyjnymi szkoły. Zaś współpraca i umiejętność godzenia wielu dyscyplin naukowych daje mu poczucie bycia ponadprzeciętnym uczniem, ale jednak niezwykle skromnym.

Odkrycie talentu nie jest łatwa sprawą i okazuje się szczególnie trudne, jeśli chodzi o wczesne rozpoznanie zdolności twórczych czy intelektualnych.

Zaskakiwał i zaskakuje przy tym rodziców, wychowawców i nauczycieli wytrwałością, kompetencjami i efektami swych działań. Wykazywał się silnym charakterem, konsekwencją, kreatywnością i uporem pokonywania problemów adaptacyjnych i dydaktycznych. Przecież musi się mierzyć z klasowymi geniuszami, którzy są od niego o rok starsi. W jego klasie jest sporo uczniów bardzo zdolnych, dla których odkrywanie wiedzy staje się ciekawe, chociaż wymagające wysiłku czasowego. Dominik jest po prostu sobą. Stara się sprostać tylko tym wymaganiom, które sam sobie stawia do pokonania i nigdy nie schodzi poniżej poziomu ustawionej przez siebie poprzeczki. Dominik też miał wielkie szczęście, bo trafił najpierw na nauczycieli, którzy okazali mu szacunek, rozumieli jego głęboką wrażliwość, dodawali otuchy w na pozór beznadziejnych sytuacjach i byli oczarowani jego pogodnym usposobieniem i taktem.