Niedawno Parafialny Zespół Caritas ze Zdzieszowic świętował 25- lecie swojej działalności. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas z naszej szkoły byli także obecni na tym wydarzeniu. Uczniowie przedstawili zebranym gościom, jak wygląda ich praca na rzecz potrzebujących w szkole, na terenie naszej gminy ale także poza nią. Został przedstawiony film o działalności Szkolnego Caritasu a także wolontariusze – tancerki przedstawiły swój program artystyczny.