mikolaj w bibliotece

kiermasz ksiazek

I Gminny Konkurs Biblioteczny w formie plastycznej

„Dekoracje świąteczne”

Kontynuując tradycję konkursu na szopki bożonarodzeniowe, zapraszam do wzięcia udziału w trochę innej formie. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz zespołu szkół z gminy Zdzieszowice.

 1. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 2. Format prac nie może przekraczać formatu A3 i wysokości 30cm
 3. Technika prac: dowolna
 4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora pracy, klasę i nazwę szkoły.
 5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.
 6. Kryteria oceny: rękodzieło, oryginalność, kreatywność, walory estetyczne.
 7. Przekazując pracę na konkurs rodzic/prawny opiekun ucznia zgadza się na umieszczenie pracy i danych osobowych na stronie internetowej Organizatorów. (zgoda do podpisu w załączeniu)

/Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm)/

 1. Prace zgłoszone do konkursu będą zwrócone autorom.

KONKURS BĘDZIE PRZEBIEGAŁ DWUETAPOWO:

- NA SZCZEBLU SZKOLNYM- KOMISJA WYŁANIA 10 NAJPIĘKNIEJSZYCH PRAC, KTÓRE PRZECHODZĄ DO ETAPU DRUGIEGO. Prace należy dostarczyć do Biblioteki Szkolnej do 11 XII 2018 r.

- NA SZCZEBLU GMINNYM, KOMISJA WYŁANIA PRACE FINAŁOWE W TRZECH KATEGORIACH:

 • DEKORACJA STOŁU (stroiki…)
 • SZOPKI, FIGURKI
 • DEKORACJA OKNA, DRZWI (wiszące)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ 15 STYCZNIA 2019 r. W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH