Ze względu na obecną sytuację i profilaktykę zdrowotną konsultacje w dniu 11 marca są odwołane.