Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję.
W skład Forum wchodzą przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów istniejących na dzień zarządzenia wyborów na obszarze Województwa, przedstawiciele środowisk młodzieżowych zgłoszonych indywidualnie, przez organizacje młodzieżowe lub nieformalne grupy młodzieżowe.

Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać:
- Młodzieżowe Rady Miast, Gmin lub Powiatów,
- nieformalne grupy młodzieży, składające się z min. 10 osób,
- organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz młodzież
- osoba indywidualna w wieku od 15 do 23 lat zamieszkała na terenie województwa opolskiego, nie przynależąca do Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy lub Powiatu.

Termin składania dokumentów mija 21 lutego br.

https://bip.opolskie.pl/2020/01/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-forum-mlodziezy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-iii-kadencji/

https://www.facebook.com/mlodziezoweopolskie