03

23 października 2019 roku w Filharmonii Opolskiej miało miejsce Regionalne Święto Edukacji do którego należy uroczystość wręczania Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego. Nagrody te przyznawane są uczniom którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach itp. Ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach nagrodzono Magdalenę Grelę, Alicję Fusik, Mateusza i Pawła Grześkowicza. Serdecznie im gratulujemy oraz wierzymy że ich sukces znajdzie naśladowców w przyszłorocznej edycji.

podziekowanie