img 20190509 090523

Uczniowie klasy trzeciej przystąpili do swojego pierwszego, poważnego egzaminu. Służy on m.in sprawdzeniu u najmłodszych uczniów kluczowych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Pozwala on szkole i nauczycielowi poznać mocne strony ucznia i określić kierunek pracy nad rozwojem pozostałych.