"Reading is like going to the gym
To help students get the most from their reading, it’s important to help them establish a reading routine. Think of reading like going to the gym.
You get the best results from doing it regularly, 20 minutes a day."
Verissimo Toste,
teacher trainer & reading expert

read on

Cele projektu:

  • Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku ( m.in.: myślenie krytyczne, wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się) poprzez zachęcanie dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności
  • Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocję czytelnictwa
  • Wychodzenie naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka
  • Wsparcie szkół i bibliotek w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020

Beneficjenci projektu:

  • Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych

Serdecznie zapraszamy!

Nauczyciele j. angielskiego:
Dorota Chojecka
Ewelina Siudzińska