Składka

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice ! Rada Rodziców zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wpłatę na fundusz Rady Rodziców. Fundusze zebrane są wydatkowane na potrzeby szkoły, a co za tym idzie dla dobra naszych dzieci. Dzięki nim wiele możemy wspólnie ze szkołą zorganizować i uatrakcyjnić wychowanie, naukę i bezpieczeństwo. W roku szkolnym 2021/2022 wysokość składki wynosić będzie 50 zł na rok.Rodzice posiadający w szkole…

Większy tekst
Kontrast