Informujemy, że na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w roku szkolnym
2016/2017 zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców zostało wybrane
Prezydium w składzie:

Przewodniczy
Tomasz Grześkowicz

Zastępca przewodniczącego
Dominika Pieszczeminko

Skarbnik
Agnieszka Urban

Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo przekazywać nam swoje opinie, wnioski
poprzez przedstawiciela do Rady Rodziców, który został wybrany w klasie, do której
chodzą Państwa dzieci. Wszystkie Państwa uwagi oraz pomysły są mile widziane ;-)

Numer konta
96 8883 1015 2002 0010 5806 0001