Rządowy program "Dobry Start" to propozycja w której (bez względu na dochody) rodzice i opiekunowie otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł (docelowo szkolna wyprawka). Świadczenie będzie dotyczyć wszystkich uczniów do ukończenia 20 roku życia. Uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności, takie świadczenie będzie obowiązywało do ukończenia 24 roku życia.

2018.06

Dobry Start plakat

Dobry Start ulotka 1