Rzecznik praw dziecka

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,ale po to, abym ja działał i kochał.Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.Janusz Korczak Rzecznik Praw Ucznia, Pan Wiesław Walendzik w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach Zasady działalności Rzecznika Praw Ucznia określa Statut Szkoły. Zadania Rzecznika Praw Ucznia: Podejmowanie działań mających na celu obronę praw dziecka, zawartych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach…
Przeczytaj więcej