Rzecznik praw ucznia

800 12 12 12 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy Telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniu

BEZPŁATNY Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

„Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna realizowana przez Ministerstwo Zdrowia. Jej celem jest popularyzowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocja działań profilaktycznych oraz upowszechnianie informacji o formach pomocy psychologicznej oferowanej przez publiczne placówki. Kampania jest skierowana do dzieci, młodzieży ale także ich rodziców i opiekunów. To odpowiedź na problemy ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, które wynikają z pandemii COVID-19. Długotrwały okres…

Rzecznik praw ucznia

„Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali,ale po to, abym ja działał i kochał.Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”.Janusz Korczak Rzecznikiem Praw Ucznia jest Pani Jennifer Seidel. Można się z nią skontaktować za pomocą maila: jennifer.seidel@psp1zdzieszowice.edu.pl Zasady działalności Rzecznika Praw Ucznia określa Statut Szkoły. Zadania Rzecznika Praw Ucznia: Podejmowanie działań mających na celu…

Większy tekst
Kontrast