Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Rekrutacja

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Oświadczenie rodziców dzieci zakwalifikowanych do szkoły

Szanowni PaństwoRodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z listą ogłoszoną przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach (lista dostępna w holu szkoły) proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w formie pisemnej do dnia 12.04.2019r. Druk oświadczenia jest dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej w zakładce „Rodzice-rekrutacja”. {component url=’index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=21′}

Nabór 2020/2021

{component url=’index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=15′}

Większy tekst
Kontrast