Mediacje równieśnice w szkole

Czym są mediacje rówieśnicze?

Czym są mediacje rówieśnicze? Współcześnie grupą szczególnie narażoną na sytuacje konfliktowe są młodzi ludzie, którzy z trudem próbują sprostać oczekiwaniom rodziców, nauczycieli i rówieśników. Walka o byt, presja dobrego wykształcenia i pozycji w grupie często wyklucza wspólne działania, rodzi napięcia i lęki, nierzadko przemoc psychiczną i fizyczną. Problemy uczniów/wychowanków idą w parze z problemami wychowawców i rodziców. Mediacje rówieśnicze są metodą alternatywnego…

Większy tekst
Kontrast