Egzamin ósmoklasisty

Egzaminy czas zacząć!

Jeden z najważniejszych egzaminów w życiu młodego człowieka, rozpoczął się 25 maja od języka polskiego. Uczniowie przy wejściu mieli mierzoną temperaturę oraz odstawiali różnorodne elektroniczne gadżety. Punkt 9:00 był prawdziwą godziną prawdy. Z obserwacji wynika że pierwsi zdający wychodzą z uśmiechem! Takiego uśmiechu życzymy na dalsze dni i przypominamy: 26 maja – piszecie matematykę i po egzaminie idźcie prędko świętować Dzień…

Egzamin Ósmoklasisty 2021 – zasady organizacji

Drodzy uczniowie i rodzice Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dokument w którym przedstawiono m.in 1. w Sekcji 1.: podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów 2. w Sekcji 2.: wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów,…

Większy tekst
Kontrast