Doradztwo zawodowe

Spotkanie dla rodziców uczniów klas VIII w auli Zespołu Szkół w Zdzieszowicach 16 maja o 17:30

W trosce o przyszłość i zawodowy sukces tegorocznych absolwentów szkółpodstawowych zapraszamy uczniów wraz z rodzicami na spotkanie, któreodbędzie sięw auli Zespołu Szkół w Zdzieszowicach 16 maja 2023r., o godz. 17.30 Celem spotkania jest pomoc absolwentom szkół podstawowych w planowaniukariery zawodowej. W trakcie spotkania będą poruszane następującetematy:1.      Jakie są możliwe ścieżki kształcenia po szkole podstawowej w polskimsystemie oświaty?2.      Dlaczego warto wybrać naukę w Technikum?…

II LO Opole Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Opolu

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022   Podstawa prawna  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe [ » [Otwórz] ]  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf  Terminy postępowania rekrutacyjnego (…) na rok szkolny 2020/2021: https://www.gov.pl/web/edukacja/(…)   Oferta edukacyjna …

ZS Zdzieszowice- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Technikum  Kształcenie zawodowe odbywa się w nowoczesnym systemie modułowym – nie ma podziału na przedmioty – jest podział na moduły. Nauka odbywa się w blokach 3-4-godzinnych, w maksymalnie 15-osobowych grupach, w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, sprzęt i oprogramowanie, jak również salę gimnastyczną, siłownię i Studio Fotograficzne do dyspozycji uczniów.  Branżowa Szkoła I stopnia  Kształcenie zawodowe…

Większy tekst
Kontrast