Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Szkoła

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Dokumenty

Certyfikaty

Podziękowania

Relacja filmowa z 90 lecia

IMG 0029

12.09.2019 – 90-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach

12.10.19r. był dla PSP nr 1 w Zdzieszowicach wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji. Ta szkolna uroczystość zgromadziła liczne grono oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, absolwentów, przyjaciół i partnerów  szkoły. Przebieg Jubileuszu miał kilka odsłon. W pierwszej części  pani dyrektor przywitała zaproszonych gości. Następnie pani Irena Nocek krótko przypomniała historię szkoły. W dalszej części …
Przeczytaj więcej

puzzle m

Misja i wizja

Misja i wizja

Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości stali się świadomymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraje, świat. Chcemy, aby jak najlepiej wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili dostosowywać się do zmieniających się realiów współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.

Rada pedagogiczna

mgr Beata Stadniczuk – dyrektor szkoły, nauczyciel chemiimgr Wioletta Sikorska – zastępca dyrektora, informatyka lp Imię i nazwisko Nauczane przedmioty 1 Beata Stadniczuk EDB, Doradztwo zawodowe 2 Wioletta Sikorska Informatyka 3 Ewa Gołębiowska EW, Kodowanie, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 4 Bernadeta Donczew EW, Edukacja plastyczna, Plastyka, Kodowanie 5 Irena Nocek EW, Muzyka,Zajęcia rozwijające kreatywność i logiczne myślenie 6 Karina…
Przeczytaj więcej

Większy tekst
Kontrast