Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Szkoła

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2021/2022

Rodzice kupują tylko podręczniki do religii i języka mniejszości narodowej – niemieckiego.

Wynajem sal

W związku ze stanem epidemiologicznym, obowiązują ograniczenia związane z możliwością wynajmu sal. Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 24/2020 Osoby zainteresowane powinny złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Terminy i zasady wynajmu są uzgadniane między wynajmującym a dyrektorem szkoły z uwzględnieniem harmonogramu pracy szkoły. Na czas funkcjonowania szkoły w warunkach epidemii udostępnianie…
Czytaj dalej

Dokumenty

Certyfikaty

Podziękowania

Relacja filmowa z 90 lecia

Większy tekst
Kontrast