Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Psycholog

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Kampania społeczna “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

Po co to robimy? Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp. Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje. Aby to osiągnąć, chcemy zrobić pierwszy krok – nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich…
Przeczytaj więcej

Zadania psychologia w szkole

          Głównym adresatem wszelkich moich działań jako psychologa w szkole jest uczeń. Moim najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.                                              Praca moja na stanowisku psychologa  polega na zbieraniu informacji na temat klientów (uczniów, rodziców, nauczycieli), problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które…
Przeczytaj więcej

Większy tekst
Kontrast