Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Pedagog

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach informuje, że w związku z rozpoczętą kwarantanną narodową i zagrożeniem funkcjonowania psychicznego oraz wystąpienia innych problemów emocjonalnych i w zachowaniu dzieci i młodzieży w sytuacji ograniczenia kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych, w szczególności w okresie ferii zimowych uruchamia się do 15.01.2021: telefon wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/prawnych opiekunów: 726 008 118 w godzinach 8:00-16:00 doraźne konsultacje, porady i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na terenie poradni dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów…
Przeczytaj więcej

Projekt „Myślę Pozytywnie”- KONSULTACJE ON LINE

Czas izolacji spowodowany stanem wyjątkowym jaki panuje w naszym kraju, to również czas nadzwyczajny dla naszej psychiki. Brak stałego rytmu dnia, wykluczenie kontaktów z ludźmi ze szkoły czy pracy, brak kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi, brak motywacji by dbać o swój wygląd zewnętrzny, gdyż i tak cały dzień spędzamy zamknięci w zaciszu domowym sprawia, że nasza kondycja psychiczna staje się równie rozciągnięta jak koszulka czy dresy, w których chodzimy po domu cały dzień.…
Przeczytaj więcej

Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje rówieśnicze

„Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole” to projekt Instytutu Edukacji Pozytywnej, w którym bierze udział Nasza szkoła. Szkoła Myślenia Pozytywnego  stworzyła pierwszą, kompleksową oraz interaktywną platformę e-learningową dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli oświaty, a także rodziców i młodzieży. Program został stworzony z myślą o wspieraniu zdrowia psychicznego w rzeczywistości szkolnej.W Programie można skorzystać z wyjątkowych szkoleń skierowanych do: nauczycieli, dyrektorów placówek,  rodziców oraz uczniów…
Przeczytaj więcej

Godziny pracy pedagoga

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO PSP nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach Agnieszka Słoka-Stróżyńska PONIEDZIAŁEK    11.45-13.45 WTOREK-            13.30-15.00 ŚRODA-               9.40-11.40 CZWARTEK-          8.30-10.30 PIĄTEK-              9.30-13.00

Zadania pedagoga szkolnego

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;  Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;  Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy…
Przeczytaj więcej

Większy tekst
Kontrast