Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Dokumenty

Bezpieczna Szkoła

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów Proponowane w publikacji działania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne mogą mieć charakter prewencyjny. Są również odpowiedzią na obowiązki szkoły – m.in. w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych – które nakłada na szkoły Ustawa Prawo oświatowe. Fragment publikacji wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja o ubezpieczeniu ucznia na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, aby skutecznie ubezpieczyć ucznia należy: 1. Wpłacić składkę w wysokości: 60 zł na dane poniżej Rozwazny.pl nr konta : 92 1140 2004 0000 3002 8039 5152w tytule przelewu koniecznie wpisując: imię i nazwisko ucznia(nie rodzica) Brak tych danych będzie skutkować zwrotem wpłaty składki ze względu na brak identyfikacji ubezpieczonego. Kluczowe jest wpisanie w tytule przelewu danych ucznia. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 25…
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Większy tekst
Kontrast