Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Kategoria: Rodzice

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów 2022/2023

Składkę  w wysokości: 60 zł wpłacamy na: InterRisk nr konta: 55 1140 2004 0000 3802 8278 8998 w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia  Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 12 października 2022 roku,po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować ubezpieczeniem dziecka w okresie:1.09.2022 do 31.08.2023 roku pod numerem polisy EDU-A /P 115725

Ubezpieczenie ucznia 2022/2023

Składkę  w wysokości: 60 zł wpłacamy na: InterRisk nr konta : 55 1140 2004 0000 3802 8278 8998 w tytule przelewu: imię i nazwisko ucznia  Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 12 października 2022 roku,po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.Spełnienie powyższych czynników będzie skutkować ubezpieczeniem dziecka w okresie:1.09.2022 do 31.08.2023 roku pod numerem polisy EDU-A /P 115725 Procedura składania dokumentów  w przypadku zdarzeń Dla zdarzeń…
Czytaj dalej

Bezpieczeństwo uczniów w szkole – list do rodziców i opiekunów

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych. Ważne jest także obserwowanie objawów chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie w takiej sytuacji. List wiceminister Marzeny Machałek do rodziców i opiekunów  – Specjaliści z zakresu chorób zakaźnych podkreślają, że w walce z epidemią dużą rolę odgrywa solidarność społeczna, w tym także decyzje…
Czytaj dalej

Ważna informacja dla rodziców dzieci korzystających z obiadów

INFORMACJA !! ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ DO RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW O UREGULOWANIE ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI DO DNIA 24.02.2022 W PRZYPADKU BRAKU WPŁAT BĘDZIEMY MUSIELI WSTRZYMAĆ DOSTAWĘ OBIADÓW DLA PAŃSTWA DZIECI Z DNIEM 28.02.2022 DZIĘKUJEMY RODZICOM KTÓRZY PLANOWO DOKONUJĄ PŁATNOŚCI ZA OBIADY.

Pobierz bezpłatna aplikację do ochrony dziecka w sieci

Rekrutacja do klasy I

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2022/2023 urodzonych w roku 2015  i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 28.02.2022 r. w sekretariacie szkoły lub elektronicznie (przesłać…
Czytaj dalej

Większy tekst
Kontrast