Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Autor: psp1

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Zamki i pałace powiatu krapkowickiego

Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt. Zamki i pałace powiatu krapkowickiego – nowy termin!

Informujemy, że ze względu na zawirowania zw. z COVID-19 przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych do 30 września 2020 roku.

Bezpieczna Szkoła

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów Proponowane w publikacji działania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne mogą mieć charakter prewencyjny. Są również odpowiedzią na obowiązki szkoły – m.in. w zakresie upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych – które nakłada na szkoły Ustawa Prawo oświatowe. Fragment publikacji wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja o ubezpieczeniu ucznia na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, aby skutecznie ubezpieczyć ucznia należy: 1. Wpłacić składkę w wysokości: 60 zł na dane poniżej Brak tych danych będzie skutkować zwrotem wpłaty składki ze względu na brak identyfikacji ubezpieczonego. Kluczowe jest wpisanie w tytule przelewu danych ucznia. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 25 września do północy 2020 roku. Bardzo proszę nie czekać z wpłatami do samego końca po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.…
Przeczytaj więcej

Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami L.p Klasa Wychowawca Przydzielona klasopracownia Data i godzina zebrania 1. I a Donczew Bernadeta 4 8 IX 2020r, godz. 16.30 2. II a Nocek Irena 2 8 IX 2020r, godz. 16.45 3. III a Gołębiowska Ewa 3 8 IX 2020r, godz. 17.00 4. IV a Slawik Ewa 6 8 IX 2020r, godz. 17.15 5. V a Polewski Dariusz…
Przeczytaj więcej

01.09.2020 – Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Nadszedł upragniony dzień w którym wszystkie dzieci spotkały się. Po długich tygodniach spędzonych na zdalnym nauczaniu, spotkaliśmy się w szkolnych murach. Powitaliśmy nowy rok, który będzie szczególny. Przyłożymy większą dbałość o higienę, będziemy też bardziej odpowiedzialni o siebie nawzajem. Opowiemy sobie o różnych pomysłach jakie przyszły nam do głowy i wybuchniemy z nieznaną dotąd kreatywnością 😉 To będzie naprawdę dobry czas!

Informacje MEN i PPIS

Większy tekst
Kontrast