Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Piramida żywienia i aktywności fizycznej

Piramida żywienia i aktywności fizycznej


Kolejny rok szkolny realizujemy program ,,Trzymaj formę”, który pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki: zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.
W ramach programu uczniowie klasy czwartej dowiedzieli się jak rozumieć piramidę żywienia i aktywności fizycznej. Zdobytą wiedzę przedstawili w formie graficznej.

Większy tekst
Kontrast