Artykuł

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Sejm Czteroletni po wielu trudach uchwalił Konstytucję – dokument, który dawał Polsce szansę na lepsze, był to dzień 3 Maja 1791 r. Radość tego wydarzenia była tak wielka, gdyż wprowadzała prawdziwą wolność, jednocześnie likwidując to, co niszczyło Polskę. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły uczcili to wydarzenie uroczystym apelem. Przypomnieli karty historii, by czerpać z nich siłę, mądrość i wartości, które pozwalały Polakom przetrwać. 

Większy tekst
Kontrast