Artykuł

Rekrutacja do klasy I

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach

w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) informuję, że zgłoszenia dzieci do klasy I w roku szkolnym 2023/2024 urodzonych w roku 2016  i zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach należy składać w terminie do 28.02.2023 r. w sekretariacie szkoły lub elektronicznie (przesłać skan zgłoszenia). Należy również poinformować szkołę, jeżeli dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny w innej placówce. Druki zgłoszenia dołączono do komunikatu, ale są również dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „Rodzice”.

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach 8:00-15:00

Obwód PSP nr 1:

Ulice: Boczna, Bolesława Chrobrego, Chopina, Cicha, Dworcowa, Friedricha, Górna, Harcerska, Kozielska, Miarki, Myśliwca, Odrzańska, Ogrodowa, Opolska, Osadników, Parkowa,  Pokoju,  Skrajna,  Solownia, Sportowa, Wschodnia,  Za Odrą,  Zuchów,  Piastów nr 10, 11, 12, 13, 14    

Rekrutacja do klasy I dzieci zamieszkałych poza obwodem PSP nr 1:

Większy tekst
Kontrast