Artykuł

Informacje o instytucjach udzielających specjalistycznej pomocy dziecku i rodzinie

Poradnictwo psychologiczne:

Poradnictwo psychologiczne udzielane przez psychologa obejmuje obszary takie jak:

 • przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna w rodzinie,
 • konflikty  i brak porozumienia między partnerami,
 • kryzys rodzinny w sytuacji rozpadu więzi małżeńskiej, partnerskiej,
 • doświadczanie przewlekłej choroby,
 • stres chroniczny w związku z trudną sytuacją rodzinną, zawodową,
 • dolegliwości, przeżywane jako psychiczny dyskomfort,
 • myśli samobójcze.

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Oferowana pomoc psychologiczna jest całkowicie bezpłatna!

Pomoc psychologiczna skierowana jest do osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, będących mieszkańcami Powiatu Krapkowickiego.

W celu umówienia się na spotkanie należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym:

Barbara Wiertelak- Pracownik Socjalny

 • telefonicznie pod numerem: 77 44 67 118; 77 44 66 030

osobiście pod adresem: Budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
 ul. Kilińskiego 1 (pokój 204 II piętro).

Poradnictwo prawne:

Poradnictwo prawne realizowane jest poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach przede wszystkim z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego itp.;

Zakres oferowanych usług prawnych obejmuje:

 • Świadczenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego dotyczącego przemocy, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów,
 • Pomoc w sporządzaniu pism urzędowych, w tym do sądu i innych instytucji.

Oferowana pomoc prawa jest całkowicie bezpłatna!

Pomoc Prawna skierowana jest do osób dotkniętych sytuacją kryzysową oraz do rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie Powiatu Krapkowickiego.

W celu umówienia się na spotkanie należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym:

Barbara Wiertelak- Pracownik Socjalny

 • telefonicznie pod numerem: 77 44 67 118; 77 44 66 030

osobiście pod adresem: Budynek Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
 ul. Kilińskiego 1 (pokój 204 II piętro).

Informujemy również, że od 1 kwietnia 2020 r. w

Przychodni Lekarskiej NZOZ „Otmęt”

47-303 Krapkowice, ul. Jagiellońska 29, działa:

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,

który, oferuje wsparcie psychologa, psychoterapeuty oraz terapeuty środowiskowego. Usługi przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 21 roku życia.

Porady są bezpłatne, finansowane w ramach kontraktu z NFZ, nie jest wymagane skierowanie.

Z pomocy w  ośrodku skorzystać mogą m.in. dzieci i młodzież z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju (np. depresją), zaburzeniami odżywiania, z obniżona samooceną, problemami z zachowaniem lub podejrzeniem trudności rozwojowych (np. spektrum autyzmu).

W zakres pomocy wchodzą:

 • porada psychologiczno- diagnostyczna,
 • porada psychologiczna,
 • sesja psychoterapii indywidualnej,
 • sesja psychoterapii rodzinnej,
 • sesja psychoterapii grupowej,
 • sesja wsparcia psychospołecznego,
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

Zapraszamy do współpracy: rodziców, szkoły, przedszkola, pedagogów, Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, Ośrodki Pomocy Społecznej.

Zapisy są prowadzone bezpośrednio w Porzychodni Lekarskiej NZOZ „Otmęt”.

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00- 14.00

tel. 798 867 421

Większy tekst
Kontrast