Artykuł

My się zimy nie boimy!

Lekcje wf na śniegu – w takich realiach uczniowie intensywnie ćwiczą w tym tygodniu w ramach lekcji wychowania fizycznego. Toczenie śniegowych kul, lepienie bałwanów, wyścigi na sankach, bitwa na śnieżki, rzuty do celu i robienie „aniołków” na śniegu to zabawy, które dostarczyły wszystkim dużo uśmiechu oraz radości.

Większy tekst
Kontrast