Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Międzyszkolne Dyktando „O pióro Korczaka”

Witryna Zdzieszowickiej Jedynki

Międzyszkolne Dyktando „O pióro Korczaka”

9 czerwca 2022r. W naszej szkole odbyło się Międzyszkolne Dyktando „ O pióro Korczaka”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół naszej gminy. Uczestnicy mieli do napisania dyktando, które specjalnie na tę okazję napisała nasza polonistka- pani Barbara Kulig. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z nauczycieli z różnych szkół.

Wyniki konkursu: I m. Julia Mytych PSP 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach- II m. Oliwier Sojka- PSP im. Stanisława Rosponda w Żyrowej III m. Laura Kowalczyk – PSP 3 im. Wł. Sikorskiego w Zdzieszowicach.

O tym, że ortografia nie jest trudna przekonali się także zaproszeni goście: pan Mirosław Czernysz- Dyrektor Biura Administracyjno – Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach, pani Marzena Drabik- Klimek- dyrektor PSP3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach oraz pani Jolanta Siekerka- dyrektor PSP 2 im. A. Gadzińskiego w Zdzieszowicach. Najlepiej z zawiłościami ortograficznymi poradził sobie pan Mirosław Czernysz- dyrektor Biura Administracyjno – Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach

Wszystkim zwycięzcom serdeczne gratulujemy!

Większy tekst
Kontrast