Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Młodzież zapobiega pożarom

Młodzież zapobiega pożarom

W kwietniu, w bardzo małym odstępie czasu odbyły się eliminacje gminne i powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizowany od wielu lat turniej ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagadnień związanych nie tylko z pożarnictwem, ale także ekologią i ratownictwem.

W turnieju na szczeblu gminnym, odbytym w dniu 13 kwietnia w PSP nr 3 w Zdzieszowicach uczestniczyły reprezentacje trzech szkół podstawowych z naszej gminy. Z naszej szkoły byli to dwaj uczniowie: Karol Zarankiewicz, klasa VI i Mateusz Grześkowicz, klasa VII. Uczniowie najpierw zmagali się z testem, a następnie odpowiadali ustnie na pytania przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej z Krapkowic. Miło mi poinformować, że pierwsze miejsce zajął Karol Zarankiewicz, a drugie Mateusz Grześkowicz. Obaj nasi uczniowie awansowali do Turnieju na szczeblu powiatowym. BRAWO!

Etap powiatowy Turnieju odbył się w dniu 21 kwietnia w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Inauguracji turnieju dokonał komendant powiatowy PSP p. Rafał Bisowski. Powitał uczestników konkursu, opiekunów oraz jurorów. Następnie przewodniczący jury zapoznał uczniów z regulaminem i sposobem punktacji części pisemnej oraz części ustnej, po czym rozdano pytania testowe i uczniowie przystąpili do pracy.

Do drugiego etapu turnieju zakwalifikowały się po trzy osoby z każdej grupy wiekowej z największą ilością punktów z części pisemnej. Część ustna wyłoniła laureatów turnieju.

Po ogłoszeniu wyników z części pisemnej okazało się, że uczeń naszej szkoły Mateusz Grześkowicz zajął bardzo wysokie drugie miejsce i przystąpił  z nadziejami do części ustnej. W jej wyniku zajął trzecie miejsce i niestety nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego Turnieju. Ale i tak należą mu się ogromne brawa i słowa podziękowania za wspaniały wynik.

Drugi nasz reprezentant Karol Zarankiewicz zajął w silnej stawce siódme miejsce.

W międzyczasie uczestnicy turnieju wraz z opiekunami udali się na pokaz akcji gaśniczej płonącego samochodu przeprowadzonej przez zawodowych strażaków z Krapkowic.

Mam nadzieję, że za rok pójdzie naszym uczniom jeszcze lepiej i  zakwalifikują się bez problemu do etapu wojewódzkiego Turnieju.

Opiekun Wiesław Walendzik

Większy tekst
Kontrast