Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice
77 484 42 87
sekretariat@psp1zdzieszowice.edu.pl

Światowy Dzień Wody 22.03.2022

Światowy Dzień Wody 22.03.2022

W dniu 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, który jest świętem ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku, w czasie konferencji w Rio de Janeiro w Brazylii.

Światowy Dzień Wody to okazja do podnoszenia świadomości społecznej na temat wyzwań, jakie stoją przed światem w zakresie dostępności do wody. Głównym celem obchodów jest wspieranie osiągnięcia Celu Zrównoważonego Rozwoju, czyli zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez odpowiednią gospodarkę zasobami wodnymi.

Należy pamiętać, że to w głównej mierze od nas, od ludzkich działań zależy jakość i dostępność wód dla przyszłych pokoleń. Każdy może przyczynić się do ich ochrony. Poszukiwanie, ochrona i zrównoważone wykorzystanie wód będą miały kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb gospodarki, szczególnie w powiązaniu ze zmianami klimatu. Należy też konsekwentnie chronić wody przed zanieczyszczeniem i wykorzystywać je w sposób odpowiedzialny.

O tych wyzwaniach, jak również o problematyce ochrony i oszczędzaniu wody dowiedzieli się uczniowie wszystkich klas z filmów wyświetlonych na godzinach wychowawczych oraz dzięki okolicznościowej gazetce znajdującej się na korytarzu szkoły.

Dodatkowo w tym dniu odbyły się dwa konkursy: uczniowie klas IV-VI mieli na sobie strój w kolorze symbolizującym wodę, czyli niebieskim, a klasy starsze VII i VIII zmagały się z quizem dotyczącym ochrony, występowania i oszczędzania wody.

Najbardziej „niebieską” okazała się klasa IV a, za nią uplasowała się klasa V a, a na trzecim miejscu znalazła się klasa VI a.

W konkursie wiedzy zwyciężyła klasa VIII b, na drugim miejscu znalazły się klasy VII c i VIII a, a na trzecim klasy VII a i VII b.

Dla uczniów najlepszych klas nagrodami była oczywiście butelka życiodajnego płynu, czyli wody oraz bon na dzień bez pytania.

Myślimy, że szereg działań podjętych tego dnia w naszej szkole uświadomił każdemu, że woda jest największym skarbem i każdy z nas powinien ją chronić, cenić, szanować i we właściwy sposób wykorzystywać, by nie nastał nigdy taki dzień, w którym nie popłynie ona z naszego kranu. Przecież jeśli jej zabraknie, zabraknie i nas!!!

Organizatorzy Lidia Rabiak-Adamska i Wiesław Walendzik

Większy tekst
Kontrast