Artykuł

Laboratoria Przyszłości – podsumowanie (luty 2022)

Kolejne 40% przyznanych środków w ramach #Laboratoriów przyszłości zostały wykorzystane – zakupiliśmy kolejne sprzęty i pomoce dydaktyczne:

Wyposażenie zakupione w ramach programu zostanie wykorzystane na zajęciach szkolnych,  kółkach zainteresowań, zajęciach rewalidacyjnych, działaniach Samorządu Uczniowskiego.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości:

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

  • sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego,  wskazanego przez szkołę;
  • nowe technologie i  eksperymenty,  ułatwiające przekazywanie wiedzy;
  • wsparcie w realizacji podstawy programowej ,  prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych;
  • rozwój merytoryczny nauczycieli.

Z perspektywy rodzica i ucznia:

  • zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi   i  ścisłymi;
  • popularyzacja rozwiązań i  umiejętności  praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy z przygodą;
  • odkrywanie i  rozwój  talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość młodych
Większy tekst
Kontrast