Artykuł

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. W Polsce od 2005 r. organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym Partnerem DBI jest Fundacja Orange. W 2022 r. Dzień Bezpiecznego Internetu był obchodzony 8 lutego.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w DBI realizując zajęcia z programu „Uniwersytet dzieci”.
Klasy 1-3 miały lekcje nt.:Jak bezpiecznie korzystać z internetu?

Zajęcia miały na celu przybliżyć uczniom temat publikowania w sieci informacji i zdjęć oraz zagrożenia z tym związane. Podczas lekcji uczniowie, na podstawie historii o Pocztówkowej Krainie, dowiedziały się jakie niebezpieczeństwo wiąże się z umieszczaniem w Internecie swoich zdjęć czy informacji o sobie i innych.. Dowiedzą się także, jak się zachować, kiedy niepożądany materiał mimo wszystko trafi do internetu.
W klasie 4, 5 i 6 zrealizowano temat: Jak bezpiecznie korzystać z sieci?
Pretekstem do rozmowy z uczniami był fragment baśni “Czerwony Kapturek”. W czasie lekcji dzieci trenowały krytyczne myślenie i spostrzegawczość. To umiejętności, które mogą pomóc uchronić się przed oszustwem w sieci. Uczniowie zapoznali się groźnym zarówno dla dorosłych, jak i rówieśników zjawiskiem „phishingu” .
Skąd moc cyberprzemocy? To temat realizowany w klasach 7 i 8. Rozwój mediów elektronicznych i wzrost ich popularności sprawiły, że liczby przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem internetu wciąż rosną. Wiele osób podejmuje działania uważane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Jak czuje się ofiara cyberbullyingu? Jak powinna się zachować? Gdzie szukać pomocy?

Podczas lekcji uczniowie sprawdzą, czym jest cyberprzemoc. Analizując autentyczne przypadki ofiar przemocy w sieci, dowiedzą się, jakie konsekwencje dla ofiar niesie ta forma agresji. Wspólnie zastanowią się, jak postępować w przypadkach cyberprzemocy.


Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmiku: https://youtu.be/94YiizCld4Q

Większy tekst
Kontrast